Banner
   
Menü
Geri - İleri     Turgay TUFAN Hızlı Menü
 

HOŞGELDİNİZ

Bu sayfayı hazırlamaktaki amacım, kabartma yazıyı öğrenmek isteyen herkesin doğru şekilde öğrenebilmesidir. İnternet ortamında konuyla ilgili oldukça fazla sayfa var; kiminde Türkça karakterler yok, kimileri de oldukça amatör şekilde hazırlanmış ve çok fazla hata barındırıyor. Durum böyle olunca profesyonelce bir çalışmanın gerekli olduğunu düşünerek bu sayfayı hazırlamaya karar verdim. Burada, alfabeden başlamak üzere kabartma yazıyla ilgili bütün ayrıntıları (Türkçe alfabe, farklı dillerin alfabeleri, noktalama işaretleri, sayılar, matematik sistemi, nota sistemi ve müzik işaretleri, v.b.) öğrenmek mümkün olacak. Gün geçtikçe kabartma yazıyı bilenlerin sayısı ne yazık ki azalıyor. O nedenle bu yazıyı öğrenmenin, bu konuyla ilgili bilgilere ulaşmanın kolaylaştırılması gerektiğini düşünüyorum. Bu sistemi öğrenmek isteyen herkes, karşısında bir danışman olarak beni bulacaktır. Görüş, öneri, soru ve eleştirileriniz için E-Posta Adresim: turgaytufan@turgaytufan.com. (+90) 532 402 44 12
Kabartma Yazı Yazmak İçin Kullanılan Kalem Örnekleri:
Kabartma Yazı Kalemi Fotoğrafı
Kabartma Yazı Kalemi Örneği 1
  Kabartma Yazı Kalemi Fotoğrafı
Kabartma Yazı Kalemi Örneği 2
  Kabartma Yazı Kalemi Fotoğrafı
Kabartma Yazı Kalemi Örneği 3
Braille Yazı Sisteminde kullanılan, tutacağı farklı kalemlerden (ağaç, plastik v.b) yapılmış, ucu sivri yazma aracıdır.
Kabartma Yazı Yazmak İçin Kullanılan Tablet Örnekleri:
2 Adet 4 Satırlı Tablet Fotoğrafı
4 Satırlı Tablet Örneği
27 Satırlık Tablet Fotoğrafı
27 Satırlık Tablet Örneği
Kabartma Yazı Sisteminde kullanılan iki tip yazı tableti vardır; bunlar, 4 satırlık ve 27 satırlık yazı tabletleridir.
Kabartma Yazı Kartonu Örneği:
Kabartma Yazı Kartonu Fotoğrafı
Kabartma Yazı Kartonu Örneği
Genellikle A4 boyutunda, değişik kalınlıklarda (180, 200, 220 G) Bristol kartonlar, yazı kağıdı olarak kullanılır. Kabartma yazı, kartonlar üzerine yazılır. Yukarıda örneğini verdiğim araçlarla ya da aşağıda vereceğim örneklerdeki cihazlarla karton kabartılarak yazılır. Tabletle ve kalemle yazma hızı düşük olsa da, kabartma yazı daktilolarıyla çok daha hızlı yazılabilir. Günümüzde kullanılan elektronik yazıcılarla bir kitabı dakikalar içinde basabilmek mümkündür.
İlk Okuma Tahtası:
Kabartma Yazı Okuma Tahtası Fotoğrafı
İlk Okuma Tahtası Örneği
Okumaya başlangıç aşamasında noktaların yerlerini kavratmak ve seslerini okumak amacıyla kullanılır.
Kabartma Yazı Daktilosu Örnekleri:
Kabartma Yazı Daktilosu Fotoğrafı
Kabartma Yazı
Daktilosu Örneği 1
  Kabartma Yazı Daktilosu Fotoğrafı
Kabartma Yazı
Daktilosu Örneği 2
  Kabartma Yazı Daktilosu Fotoğrafı
Kabartma Yazı
Daktilosu Örneği 3
  Kabartma Yazı Daktilosu Fotoğrafı
Kabartma Yazı
Daktilosu Örneği 4
             
Kabartma Yazı Daktilosu Fotoğrafı
Kabartma Yazı
Daktilosu Örneği 5
  Kabartma Yazı Daktilosu Fotoğrafı
Kabartma Yazı
Daktilosu Örneği 6
  Kabartma Yazı Daktilosu Fotoğrafı
Kabartma Yazı
Daktilosu Örneği 7
  Kabartma Yazı Daktilosu Fotoğrafı
Kabartma Yazı
Daktilosu Örneği 8
Kabartma Yazı Sisteminde bir yazı yazma aracıdır. Daktilo üzerindeki her tuş, 6 noktanın bir noktasını basar. Daktilo üzerinde satır atlama (bir alt satıra geçme) tuşu, bir kutu geri alma tuşu, kelimeler arası boşluk verme (space) tuşu ve kağıt çevirme (şaryo) yer almaktadır. Yazılacak sembolün noktalarına aynı anda basılarak sembol yazılır.
Elektronik Kabartma Baskı Makinesi Örnekleri:
Elektronik Kabartma Baskı Makinesi Fotoğrafı
Elektronik Kabartma
Baskı Makinesi Örneği 1
  Elektronik Kabartma Baskı Makinesi Fotoğrafı
Elektronik Kabartma
Baskı Makinesi Örneği 2
  Elektronik Kabartma Baskı Makinesi Fotoğrafı
Elektronik Kabartma
Baskı Makinesi Örneği 3
  Elektronik Kabartma Baskı Makinesi Fotoğrafı
Elektronik Kabartma
Baskı Makinesi Örneği 4
             
Elektronik Kabartma Baskı Makinesi Fotoğrafı
Elektronik Kabartma
Baskı Makinesi Örneği 5
  Elektronik Kabartma Baskı Makinesi Fotoğrafı
Elektronik Kabartma
Baskı Makinesi Örneği 6
  Elektronik Kabartma Baskı Makinesi Fotoğrafı
Elektronik Kabartma
Baskı Makinesi Örneği 7
  Elektronik Kabartma Baskı Makinesi Fotoğrafı
Elektronik Kabartma
Baskı Makinesi Örneği 8
Elektronik Kabartma Baskı Makineleri günümüzde o denli geliştirildi ki, evlerde kullanılan küçük boyutlu modelleri, okullarda ve küçük kurum-kuruluşlarda kullanılan orta boyutlu modelleri, daha hızlı ve çok fazla sayıda kabartma baskı yapılan yerler için çok büyük boyutlu, yüksek hızla kabartma baskı yapabilen modelleriyle hemen her düzeyden isteği karşılayabilir duruma geldi. Bu baskı makineleri, kabartma yazı kartonlarının her iki yüzüne de baskı yapabildiği için kağıt tasarrufu da sağlamaktadır.Elektronik Kabartma Baskı Makineleri de tıpkı bugün bilgisayarlarımızda kullandığımız yazıcılardaki mantıkla çalışmaktadır. Bilgisayarda çeşitli yazılımlar yardımyla kabartma yazı sistemine (Braille) dönüştürülen metinler, bir komutla bu Elektronik Kabartma Baskı Makineleriyle basılabilmektedir.
Başlarken
Üç Boyutlu Altı Nokta Sembolü Görüntüsü
Kabartma Yazı, körlerin parmaklarıyla okuyabildikleri, 6 noktanın oluşturduğu 63 kombinasyondan oluşan bir sistemdir. Kısaca 6 noktayı tanımlayacak olursak: 6 nokta, yukarıdan aşağıya doğru üçer nokta halinde dikey olarak birbirine paralel konumda sıralanır; soldaki noktalar yukarıdan aşağıya doğru: (1, 2, 3), sağ taraftaki noktalar da yine yukarıdan aşağıya doğru: (4, 5, 6) şeklinde numaralandırılır. Alfabe, sayılar, noktalama işaretleri, matematik sembolleri, müzik işaretleri ve notalar; mürekkep yazısıyla yazabildiğimiz her şey, 6 nokta sistemiyle yazılabilir. Kabartma yazı, görenlerce gözle de çok rahat okunabilir. Görenler bu yazıyı isterlerse gözlerini kullanmadan, parmaklarıyla da okuyabilirler. Kabartma yazı, değişik araç-gereçlerle yazılabilir. Bunlardan en yaygın kullanılanı, "tablet" adını verdiğimiz araçtır. Bu araçla kabartma yazıyı yazmak için, "kabartma kalem" ya da "kör kalemi" olarak adlandırılan araç kullanılır.

Kabartma Alfabe

Altı Nokta Sembolü Görüntüsü
 
a harfi
 
b harfi
 
c harfi
 
ç harfi
 
d harfi
 
e harfi
 
f harfi
 
g harfi
 
ğ harfi
123 456
6 Nokta
 
(1)
a harfi
 
(1-2)
b harfi
 
(1-4)
c harfi
 
(1-6)
ç harfi
 
(1-4-5)
d harfi
 
(1-5)
e harfi
 
(1-2-4)
f harfi
 
(1-2-4-5)
g harfi
 
(1-2-6)
ğ harfi
h harfi
 
ı harfi
 
i harfi
 
j harfi
 
k harfi
 
l harfi
 
m harfi
 
n harfi
 
o harfi
 
ö harfi
(1-2-5)
h harfi
 
(3-5)
ı harfi
 
(2-4)
i harfi
 
(2-4-5)
j harfi
 
(1-3)
k harfi
 
(1-2-3)
l harfi
 
(1-3-4)
m harfi
 
(1-3-4-5)
n harfi
 
(1-3-5)
o harfi
 
(2-4-6)
ö harfi
p harfi
 
r harfi
 
s harfi
 
ş harfi
 
t harfi
 
u harfi
 
ü harfi
 
v harfi
 
y harfi
 
z harfi
(1-2-3-4)
p harfi
 
(1-2-3-5)
r harfi
 
(2-3-4)
s harfi
 
1-4-6)
ş harfi
 
(2-3-4-5)
t harfi
 
(1-3-6)
u harfi
 
(1-2-5-6)
ü harfi
 
(1-2-3-6)
v harfi
 
(1-3-4-5-6)
y harfi
 
(1-3-5-6)
z harfi
 

Türkçe Aksanlı Harfler

Bilindiği gibi dilimizde zaman zaman da olsa kullandığımız "şapkalı" (â, î, û) dediğimiz, inceltilmiş üç adet harf bulunmaktadır. Kabartma bir metnin içinde bu harflerden birini kullanmamız gerektiğinde, söz konusu harften önce mutlaka 4. (dördüncü) nokta konulması, unutulması gereken önemli kurallardan biridir.
aksan işareti a harfi   aksan işareti i harfi   aksan işareti u harfi
(4 + 1)
â harfi
 
(4 + 2-4)
î harfi
 
(4 + 1-3-6)
û harfi
 

İngilizce Harfler

Türkçe yazılan her hangi bir metnin içinde (q, w, x &) gibi harflerden biri bir kelimenin içinde (başında, ortasında sonunda) ya da tek başına kullanılıyorsa, bu harflerden önce de 4. (dördüncü) nokta koymak bir kuraldır.
aksan işareti q harfi   aksan işareti w harfi   aksan işareti x harfi   aksan işareti & harfi
(4 + 1-2-3-4-5)
q harfi
 
(4 + 2-4-5-6)
w harfi
 
(4 + 1-3-4-6)
x harfi
 
(4 + 1-2-3-4-6)
& harfi

® Turgay TUFAN © 2017 Her Hakkı Saklıdır