Banner
   
Menü
Geri - İleri     Turgay TUFAN Hızlı Menü
 

Başlarken

 • Kabartma yazıda noktalama işaretlerinden (nokta, virgül, noktalı virgül, iki nokta, soru işareti, ünlem, v.s.) sonra kesinlikle boşluk bırakılamaz. Parantez ya da tırnak açtıktan sonra veya parantez ya da tırnağı kapatmadan önce de boşluk bırakılmaması gerekir. Bu durum mürekkep yazısında da geçerlidir, ancak ne yazık ki bu hataya oldukça sık rastlanır. Noktalama işaretleri için kullanılan semboller tek başına yazıldığında farklı sembolleri ifade ettiği için özellikle kabartma yazıda bu kurala mutlaka uymak gerekir.
 • Aşağıda görüleceği gibi, (büyük harf işareti) ya da (çift büyük harf işaret) adıyla iki işaretle karşılaşacaksınız. Tek büyük harf işareti (6) kelimenin başına konur; bu, o kelimenin ilk harfinin büyük olduğu anlamına gelir. Çift büyük harf işareti (6, 6) bir cümleyi yazmadan önce konur; aynı cümlenin son kelimesinden önce de tek büyük harf işareti (6) konur. Bu da o cümlenin bütün harflerinin büyük olduğu anlamına gelir.
 • Tek küçük harf işareti (56), tek büyük harf işareti (56, + 6) genellikle madde imlerini (a, b, c, … ya da A, B, C, …) belirtmek için kullanılır. Anlaşılacağı gibi, her madde iminden önce: (56) ya da (56, + 6) noktalarından biri konur.
 • Şiir işareti de şiir başlıklarından önce (3, 4, 5, + 3, 4, 5 + şiirin adı) konduktan sonra yazılır.
 •  

  Noktalama İşaretleri

  Nokta
  (2-5-6)
  Nokta
  (.)
   
  Virgül
  (2)
  Virgül
  (,)
   
  Noktalı Virgül
  (2-3)
  Noktalı Virgül
  (;)
   
  İki Nokta
  (2-5)
  İki Nokta
  (:)
   
  Nokta Nokta Nokta
  (2-5-6, 2-5-6, 2-5-6)
  Üç Nokta
  (…)
   
  Soru İşareti
  (2-3-6)
  Soru İşareti
  (?)
   
  Ünlem İşareti
  (2-3-5)
  Ünlem İşareti
  (!)
   
  Kısa Çizgi
  (3-6)
  Kısa Çizgi
  (-)
  Soru İşareti Soru İşareti
  (3-6-. 3-6)
  Uzun Çizgi
  (__)
   
  Eğik Çizgi
  (3-4)
  Eğik Çizgi
  (/)
   
  Tırnak Açma İşareti
  (2-3-6)
  Tırnak Açma İşareti
  (")
   
  Tırnak Kapama İşareti
  (3-5-6)
  Tırnak Kapama İşareti
  (")
   
  Yay Ayraç
  (2-3-5-6)
  Yay Ayraç
  (( ))
   
  Köşeli Ayraç Açma
  (2-3-5-6)
  Köşeli Ayraç Açma
  ([)
   
  Köşeli Ayraç Kapama
  (2-3-5-6)
  Köşeli Ayraç Kapama
  (])
   
  Kesme İşareti
  (3)
  Kesme İşareti
  (')
   
  Büyük Harf İşareti
  (6)
  Büyük Harf İşareti
  Büyük Har İşareti Büyük Har İşareti
  (6, 6)
  Hepsi Büyük Harf İşareti
   
  Tek Küçük Harf İşareti
  (5-6)
  Tek Küçük Harf İşareti
   
  Harf İşareti Büyük Harf İşareti
  (5-6, 6)
  Tek Büyük Harf İşareti
   
  İtalik İşareti
  (4-6)
  İtalik İşereti
   
  Yıldız İşareti Yıldız İşareti
  (3-5, 3-5)
  Yıldız İşareti
  (*)
   
  Şiir İşareti Şiir İşareti
  (3-4-5, 3-4-5)
  Şiir İşareti
   
  Düzeltme Ve Yabancı Harf İşareti
  (4)
  Düzeltme Ve Yabancı Harf İşareti
  (`)

  ® Turgay TUFAN © 2017 Her Hakkı Saklıdır